Желязко Желязков


Позиция: Адвокат

Образование:
Магистър по право към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2015г.)

Професионален опит:
Вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия (2016г.);

Специализиран в:

Транспорт и спедиция;
Дружествено право и търговски регистрации;
Сдружения с нестопанска цел

Работни езици: български, немски, английски

Контакти:
Електронна поща: zhelyаzko.zhelyazkov@taschevapartner.com
Телефон: (+359) 2 980 02 63;
(+359) 2 9398960

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency