Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

В Държавен вестник бр. 80 от 11.10.2016 г. е обнародван Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. С него се въвежда забрана за носене на облекло, скриващо изцяло или отчасти лицето, на публични места на територията на Република България. Нарушенията се наказват с парична глоба. Разпоредбите на закона не се прилагат, ако носенето на облеклото се налага по здравословни причини, от характера на упражняваната професия, в рамките на спортни, културни и образователни или други подобни прояви, в молитвените домове на регистрираните вероизповедания и когато със закон е установено друго.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency