NEWS AND PUBLICATIONS

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – Бр. IV/2020 г.

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта В ДВ брой 69 от 04.082020г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Промените са значителни и могат да се обособят в няколко направления. Най-същественото изменение е, че се закрива Държавната комисия по хазарта и функциите и...
Read more

ПРАВЕН БЮЛЕТИН

I. Решения на Съда на Европейския съюз Решение на Съда на Европейския съюз от 25.06.2020 г. по дела C-762/18 и C‑37/19 С Решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение по дела C-762/18 и C‑37/19, по смисъла на което работник, който е уволнен незаконно, а по-късно е възстановен на работа в съответствие с националното право...
Read more

Правен бюлетин

ПРАВЕН БЮЛЕТИН I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закон за храните В Държавен вестник брой 52 от 09.06.2020 г., бе публикуван нов Закон за храните, в сила от 09.06.2020 г. С новия закон се въвеждат нови изисквания относно бизнес операторите, опериращи на българския пазар с храни. Въвеждат се регистрации...
Read more

COVID-19

След приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за дружествата от групата ХХХ ООД в България се пораждат следните правни последици за времето на извънредното положение. 1) През времето на извънредно положение всички парични задължения на трети лица към ХХХ ООД...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency