Данъци

Синхронното разглеждане на правните, данъчни и счетоводни аспекти на предприятията и техните сделки отдавна се е превърнало в необходимост. При нас получавате от един източник комплексна оценка както на отделни казуси, така и на цялостната дейност на едно дружество. Това позволява да бъдат избрани оптималните решения и модели с оглед преценката на риска и икономическата обоснованост. Нашият данъчно-счетоводен отдел консултира български и чуждестранни клиенти по всички данъчни аспекти на тяхната стопанска дейност и търговски сделки, както следва:
Данъчни услуги:
 • въпроси от общо естество, касаещи търговския оборот
 • ДДС-регистрации
 • директни и косвени данъци
 • консултации, касаещи индивидуално данъчно облагане (ръководни служители)
 • представителство при оспорване на данъци
 • данъчно оптимизиране на дейността на предприятието или на конкретни сделки
 • данъчни аспекти на сделки по придобивания и сливания
 • данъчен и финансов дю дилиджънс на предприятия – обект на придобиване
 • съдействие и представителство в процедури по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • представителство при данъчни проверки и ревизии
 • обжалване на данъчни актове по административен и съдебен ред
Счетоводни услуги:
 • оперативно счетоводство
 • изготвяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации
 • консултации по труд, работна заплата и пенсиониране
 • изнесена обработка на трудови възнаграждения с цел запазване на конфиденциалност

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency