Право

Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …
Още..

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…
Още..

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…
Още..

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…
Още..

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…
Още..

Трудовоправни отношения

„Ташева и съдружници” предоставя трудовоправни услуги на редица известни местни и международни компании, както и на чуждестранни посолства. Нашият…
Още..

Съдебни дела & Арбитраж

За съжаление споровете са част от стопанския живот и обикновено поглъщат много време и ресурси. Ние помагаме на нашите клиенти да изберат най-подходящата…
Още..

Несъстоятелност

Нашите консултации обхващат всички сфери на действащото законодателство по въпросите на фирмената несъстоятелност, включително защита на правата на кредиторите преди…
Още..

Интелектуална собственост

Помагаме на нашите клиенти при упражняване и защита на правата на интелектуална собственост. Съдействаме при регистрацията, запазването и защитата на патенти…
Още..

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency