Принципи

Принципи

Ние отдаваме голямо значение на отношението към човека и обществото. В работата си се стремим да печелим доверието на нашите клиенти, бизнес партньори и служители и едновременно с това да съдействаме за изграждането на доверие между клиентите ни от чужбина, инвестиращи в България и местните общности.

В „Tашева и съдружници“ е възприета концепцията за обучение и развитие. Затова сме устроили работна среда, предразполагаща към екипен дух и сътрудничество, в която различията се уважават и ценят. „Tашева и съдружници“ инвестират в допълнителното обучение и квалификация на всички свои кадри – адвокати, счетоводители, финансови и данъчни специалисти и технически сътрудници. Тази фирмена политика осигурява високопрофесионална работа на екипа и допринася за развитието на цялото адвокатско съдружие. „Tашева и съдружници“ залагат на младите, защото вижда в тях своето бъдеще.

Благодарение на членството ни в различни професионални организации и юридически асоциации младите ни колеги получават достъп до разнообразни възможности за обучение, напр. в Академията на ALLIURIS, където международно признати лектори предоставят ценни съвети за професионално развитие и обогатяват знанията им в различни области.

Стилът на съдружие и взаимопомощ в дейността на екипа създава благоприятна атмосфера за работа, която мотивира и насърчава иновативното мислене. Това намира отражение в намирането на оригинални и ефективни решения на проблемите на клиентите ни и улеснява постигането на нашата цел – да бъдем техни доверени съветници и да предоставяме услуги от най-високо качество, съобразени със специфичните им нужди.

Редовно организираме колективни мероприятия. През 2010г. чествахме 20-годишния юбилей на кантората, като всички заедно отпразнувахме това важно за нас събитие в Германия.

Корпоративна отговорност

Като адвокати сме твърдо убедени в това, че юридическата професия трябва да бъде упражнявана при спазване на високоетични норми и принципи в полза на цялото общество, като по този начин допринася за неговото развитие.

Това наше разбиране намира отражение в две основни насоки:

Спонсорство на Нов Симфоничен оркестър

Нов Симфоничен оркестър е уникална културна институция в България. Създаден е като самостоятелна музикална формация през 1991 г. и е един от примерите за настъпващите промени в обществото.

Деца в нужда

Оказваме съществена помощ и на многобройните домове за деца, лишени от родителски грижи, предоставяйки неща от първа необходимост като храна, дрехи и финансови средства.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency