МГЛ ООД

Придобиване на можоритарния пакет дялове от холдингово дружество, притежаващо дялови участия в предприятия в областта на управлението на отпадъците.
Инвеститор: Мюлер – Гутенбрун ГмбХ, Австрия

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency