Условия за ползване

Информацията, която се съдържа в настоящия сайт служи единствено за обща информация и не представлява правна или друга професионална консултация. Въпреки, че се стремим да поддържаме информацията в актуален вид, АС „Ташева и съдружници” не носи никаква отговорност, без значение дали експлицитна или имплицитна, по отношение на пълнотата и точността на информацията, поместена на сайта. За конкретна правна консултация относно конкретен казус, моля да се свържете с колега от екипа на АС „Ташева и съдружници”. Ако все още не сте наш клиент, моля изпратете електронно съобщение на адрес office@taschevapartner.com и Вашето запитване ще бъде надлежно обработено от нашия екип.

Нашият сайт съдържа препратки към други сайтове, извън контрола на АС „Ташева и съдружници”. АС „Ташева и съдружници” не носи никаква отговорност относно функционирането или съдържанието на тези сайтове и не дава никакви гаранции по отношение на тези външни сайтове. Ние не поддържаме тези сайтове и не поемаме никаква отговорност за тяхното съдържание, както и за евентуални вреди и загуби, причинени от посещението им, вкл. но не само вреди или загуби, причинени от използването на документи или друга информация, поместена на тях. Потребителите следва да предприемат собствени мерки, за да се уверят, че външните сайтове не съдържат компютърни вируси.

Информацията и съдържанието на настоящия сайт са защитени от авторското право и сродните му права. Потребителите имат право да възпроизвеждат съдържанието за лична употреба или да го копират за колеги и клиенти, при условие, че като източник е посочено АС „Ташева и съдружници”, че текстът остава непроменен и на вниманието на потребителя се представя настоящото съобщение. Всякакъв друг вид употреба или копиране е забранено, освен след предварително писмено съгласие от страна на АС „Ташева и съдружници”.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency