Monthly Archives: Март 2011

Извършване на международен автомобилен превоз на товари

Всеки едноличен търговец или търговско дружество в България, което желае да извършва международен автомобилен превоз на стоки с автомобили с българска регистрация срещу заплащане, се нуждае от така наречения Лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари. Този лиценз се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно...

Read more

Забраната за напускане на страната при неизплатени задължения или намесата на държавата в частноправни спорове

Целта на изпълнителното производство е реалното удовлетворяване на вземанията на определен кредитор /взискател/. Предмет на изпълнението е цялото секвестируемо имущество на длъжника, а в случай че такова няма, съществува възможността за ограничаване на свободното му придвижване извън пределите на страната. Как става това?

Доскоро беше широко разпространена практиката от страна на държавните и частни съдебни изпълнители,...

Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency