Monthly Archives: Юни 2013

Прехвърляне на идеална част от предприятие

Търговското предприятие е дефинирано в чл. 15, ал.1 от ТЗ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Като такава съвкупност законодателят допуска то да може да бъде предмет на прехвърлителни сделки. Как стои, обаче, въпросът за прехвърляне само на част от същото? Проблемът за прехвърляне на част от търговското предприятие е бил разглеждан както...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency