ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ № 1896/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТ 12.12.2006.

News