ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ. ПОРЕДЕН ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СИВИЯ СЕКТОР В ИКОНОМИКАТА

News