ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

ОТ 01.01.2012 ГРАЖДАНИ НА ЕС ПОЛУЧАВАТ СВОБОДНО ЗЕМЯ ЗА ВТОРО ЖИЛИЩЕ И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

News