4, Marko Balabanov Str., 1303 Sofia, Bulgaria.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ СТАВКИ ЗА ДДС