Завод за производство на охладителна техника

Завод за производство на хладилници и фризери "Либхер", с.Радиново, обл.Пловдив
Завод за производство на хладилници и фризери “Либхер”, с.Радиново, обл.Пловдив

Инвеститор: Либхер Хаусгерете Оксенхаузен, Германия

Награда за инвестиция на зелено за 2000 г.

Начало на проекта: 1998

Въвеждане в експлоатация: 2000

Последващо разширение

Инвеститор: Либхер Хаусгерете Оксенхаузен, Германия

Начало на проекта: 2006

Въвеждане в експлоатация: 2008

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency