Слитекс АД

Придобиване на мажоритарния пакет акции. Провеждане на търгово предложение до миноритарните акционери.
Инвеститор: Миролио Спа, Италия

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency