Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в следните случаи:

А) при авансово плащане

Получателят по доставката е длъжен да коригира ползвания данъчен кредит по фактура, която документира авансово плащане, когато доставката е развалена и доставчикът е пропуснал да издаде кредитно известие за това. Изискването не зависи от това дали доставчикът е върнал авансовото плащане.

Б) при унищожаване, липси и брак на стока

При унищожаване, установяване на липси или бракуване на стока получателят по доставката е длъжен да начисли и внесе в бюджета данък в размер на приспаднатия данъчен кредит в случай на приспадане на данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност за произведена, закупена, придобита или внесена от него стока.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency