4, Marko Balabanov Str., 1303 Sofia, Bulgaria.

ПРОМЕНИ В ДОПК, СВЪРЗАНИ С ОТГОВОРНОСТТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА