ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

ПРОМЕНИ В ДОПК, СВЪРЗАНИ С ОТГОВОРНОСТТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА