4, Marko Balabanov Str., 1303 Sofia, Bulgaria.

ПРОМЕНИ В ЗДДС, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ