ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

ПРОМЕНИ В ЗДДС, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ