ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

РЕГЛАМЕНТ 593/2008 (РИМ I) И КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОДАЖБА НА СТОКИ (ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ) – КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ИМ ПОЛЕТА

News