4, Marko Balabanov Str., 1303 Sofia, Bulgaria.

ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ: ЗАКОНОВИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНАТА ДАТА НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

News