Monthly Archives: Януари 2012

НАСЛЕДЯВАНЕТО С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ И НЕГОВАТА НОВА ОБЩНОСТНА УРЕДБА (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 650/2012)

* Оригиналният текст на тази статия е публикуван в Том VII на сборника „Трудове по международно право”, 2012 г., издаден от Българската асоциация по международно право (БАМП). Настоящото резюме се публикува с любезното съгласие на БАМП. Правните проблеми, свързани с наследяванията с международен елемент, са многообразни и сложни. С оглед съществените различия в международно-частно-правните уредби...
Read more

Основни акценти на най-важните законодателни промени, влизащи в сила в началото на 2012г.

С началото на новата година стартира и широко дискутираната и посрещната с доста противоречиви нагласи пенсионна реформа, предвиждаща увеличение на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж. Стажът и възрастта за пенсия бяха увеличени и за мъжете и за жените с по 4 месеца, като всяка следваща година ще продължават да нарастват с по 4 месеца....
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency