Monthly Archives: Февруари 2012

Относно някои аспекти на предвиждания данък върху финансовите транзакции

Както е известно, в резултат на финансовата криза най-големите страни-членки на Европейския съюз – Франция и Германия упражниха натиск върху Европейската комисия за въвеждането на т.н. данък върху транзакциите. В резултат на това на 28.09.2011 г. ЕК даде гласност на проекта на Директива на Съвета за обща данъчна система по отношение на облагането на финансовите...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency