Monthly Archives: Март 2012

Новата Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане с Австрия

Новата Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане с Австрия влезе в сила от 03.02.2011 г Спогодбата ще се прилага след 01.01.2012 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за доходи, получени на или след тази дата. По отношение на другите данъци, разпоредбите на спогодбата ще се прилагат от 01.01.2011 г. Новата спогодба с Австрия, за...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency