Monthly Archives: Април 2012

Последните промени в Закона за енергия от възобновяеми източници

В края на 2011 г. в парламента бе внесен втори проектозакон за новелиране на Закона за енергия от възобновяеми източници. На 28 март 2012г. промените в закона бяха гласувани на второ четене, предстои обнародването им в Държавен вестник. В какво се изразяват предвижданите промени: Променя се моментът, към който се определя преференциалната цена за изкупуване на електроенергията,...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency