Monthly Archives: Май 2012

Презгранични преобразувания на търговски дружества в рамките на ЕС

Търговските дружества отдавна преминаха границите на държавата, в която са образувани, регистрирани и имат седалище. Настъпи интернационализация както в тяхната дейност, така и в структурата им, като стремежът към увеличаване на печалбите постави на дневен ред и въпросът за тяхното правилно и целесъобразно разположение, включително на производствените му предприятия и поделения. Появи се необходимостта дружеството...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency