Monthly Archives: Юни 2012

Търговска несъстоятелност в България: Законови проблеми във връзка с определяне на началната дата на неплатежоспособността

При несъстоятелността от гледна точка на правната теория важи следният принцип: в момента, в който търговец изпадне в неплатежоспособност, респ. свръхзадлъжнялост, всички негови кредитори попадат в една своеобразна общност, а именно общността на кредиторите на несъстоятелността на този длъжник. Напълно е възможно и се случва доста често, някои от кредиторите да не знаят това и...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency