Monthly Archives: Юли 2012

Изменения в Закона за обществените поръчки

Отмяна на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки С измененията на ЗОП, влезли в сила на 26 февруари 2012 г, се отменя Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки („НВМОП”) и отпадат предвидените в нея процедури, с цел намаляване на видовете процедури за възлагане на обществени поръчки. Обществените поръчки, които досега се възлагаха чрез предвидените...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency