Monthly Archives: Август 2012

Мерки срещу изпирането на пари в застрахователния бизнес

Като член на ЕС България е въвела всички значими норми на общностното правото във вътрешното си законодателство. Законът за мерките срещу изпирането на пари предвижда редица задължения, които засягат голям брой адресати, голяма част от които са юридически лица. Към кръга на тези лица спадат всички застрахователи и регистрирани застрахователни посредници. Всяко от тези лица е...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency