Monthly Archives: Септември 2012

Празничен концерт по случай Деня на София

Празничен концерт по случай Деня на София се състоя на 16 септември 2012 в Зала „България” под патронажа на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София и програма „Култура” 2012 г. на Столична община. Концертът е съфинансиран от адвокатска кантора „Ташева и съдружници” в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата за 2019...
Read more

Арбитражът като алтернатива на държавното съдебно производство

Арбитражното производство предлага бърза и ефективна процедура за разглеждане на граждански и търговски спорове. Арбитражът е доброволен способ за разрешаване на имуществени спорове, които страните не могат да уредят доброволно помежду си, и се е наложил като алтернатива на държавното съдебно производство. Предмет на арбитражни дела могат да бъдат всички граждански и търговски спорове, независими...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency