Monthly Archives: Октомври 2012

Регламент 593/2008 (Рим I) и Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (Виенска конвенция) – кратък анализ на приложимите им полета

Договорните отношения, съдържащи международен елемент (част от правоотношението, свързваща го с правните системи на две или повече държави), са средство за осъществяване на гражданския и търговски оборот, който от своя страна отдавна вече е преодолял границите на отделните държави. Трансграничният характер на тези отношения поставя проблема с приложимото към тях право – на правопорядъка на...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency