Monthly Archives: Септември 2020

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – Бр. IV/2020 г.

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта В ДВ брой 69 от 04.082020г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Промените са значителни и могат да се обособят в няколко направления. Най-същественото изменение е, че се закрива Държавната комисия по хазарта и функциите и...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency