ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

Завод за производство на охладителна техника