Заводи за производство на текстилна продукти

Завод за багрене и печат - Елин Пелин
Инвеститор на всички проекти: Миролио С.п.А., Италия

Завод за багрене и печат – Елин Пелин
Начало на проекта: 1998

Въвеждане в експлоатация: 2001

Последващо разширение

Година на проекта:2004

Завод за производство на вълнени платове – Сливен
Начало на проекта: 2000

Въвеждане в експлоатация: 2002 г

Тъкачница на сурови платове – Сливен
Начало на проекта: 2000 год.

Въвеждане в експлоатация: 2001

Завод за пресукване на коприна – Нова Загора
Начало на проекта: 2001

Въвеждане в експлоатация: 2003

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency