Проекто-промени в ЗДДС по отношение на лизинговите договори

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна по отношение на лизинговите договори в ЗДДС:

Лизинговите договори ще бъдат облагани с ДДС като доставка на стоки, когато:

– Договорът за лизинг предвижда прехвърляне на всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката;
– В края на договора е предвидено да се прехвърли собствеността на лизингополучателя;
– Настоящата стойност на сбора от вноските по договора за лизинг, с изключение на лихвата, е практически идентична на пазарната стойност на стоката към датата на предоставянето

В останалите случаи, когато горните условия не са изпълнени, ДДС се начислява пропорционално на всяка вноска.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency