Monthly Archives: Февруари 2011

Таксата за битови отпадъци

С наближаването на края на всяка календарна година една от темите, която неизменно придобива актуалност, е за промените в данъчното законодателство. Естествено най- сериозен интерес за гражданите и юридическите лица съставлява темата за очакваните промени в размера, начина на определяне и заплащане на техните публични задължения, в това число както национални данъци, така и местни...

Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency