Monthly Archives: Май 2011

Европейска заповед за плащане съгласно Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и Съвета от 12.12.2006.

Причини за въвеждане на процедурата за заповед за плащане Тази процедура позволява на кредитора да изисква своите неоспорени вземания срещу длъжници във всички държави членки на ЕС, където се прилага Регламентът. Изпълнението на такава процедура в правните системи на европейските държави позволява на кредиторите да избегнат сложните и различаващи се в отделните държави редовни процедури за...

Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency