Monthly Archives: Юни 2011

Европейското изпълнително основание при безспорни вземания съгласно Регламент № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Държавата, Съюзът, гражданите и техните законни интереси или как ЕС открива нови възможности пред гражданите на Европа Съвременният правен ред на европейските държави и на Европейския съюз регламентира множество от разнообразни възможности за защита интересите на кредиторите, страни по граждански и търговски правоотношения. При трансграничните случаи, те могат да защитят своите права както чрез традиционните...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency