Monthly Archives: Юли 2011

Мерки за ограничаване на плащанията в брой. Пореден опит на изпълнителната власт в България за ограничаване на сивия сектор в икономиката

От 25.02.2011 г., с влизането в сила на Закона за ограничаване на плащанията в брой, бе въведено ограничение за плащане в брой на територията на Република България, когато плащанията са на стойност равна на или надвишаваща 15000 лв., или когато са на стойност под 15000 лв. и представляват част от парична престация по договор, чиято...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency