Monthly Archives: Ноември 2011

От 01.01.2012 граждани на ЕС получават свободно земя за второ жилище и за упражняване на икономическа дейност в България

От 01.01.2012г. следва да отпадне ограничението за гражданите на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които не пребивават постоянно на територията на България, както и за юридически лица, регистрирани, съгласно законодателството на споменатите държавите, да придобиват земя за жилище или за упражняване на икономическа дейност. Ограничението е предвидено с Преходните мерки на Приложение №...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency