Monthly Archives: Декември 2011

Обезпечение на бъдещ иск

Чрез обезпечението на бъдещ иск законът дава възможност на кредитора предварително да подсигури удовлетворяването на дадено вземане срещу длъжника. Целта на процедурата е да се препятства възможността длъжникът в хода на процеса или преди това да се разпореди с имуществото си и да попречи на кредитора да събере вземането си. Поради това, когато за кредитора...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency