ул. Марко Балабанов № 4 София 1303, България

Заводи за производство на текстилна продукти